Samarbeidspartnere

Arrangør: Søre Ål IL  www.soreaal.no 
Rennleder: Bjørn Horten
TD: 
DNB
PWC
Interoptik
Eidsiva
Monter
Stasjonen Lillehammer
Circle K Menkerud
Intersport Lillehammer