Påmelding

Klasser og distanser:
J8-J10 1 km G8-G10 1 km klassisk
J11-J12 2 km G11-G12 2 km 
J13-J15 3 km G13-G14 3 km 
J15-J16 5 km G15-G16 5 km 
J17-J19-20 5 km G17-M19/20 10 km 
FH K Jr. stå. 5 km FH M Jr. stå. 5 km 
FH KS stå. 5 km FH MS stå. 10 km 
KS 5 km MS 10 km 
Løypene er ikke egnet for funksjonshemmede sittende, men vi har klasser for funksjonshemmede
stående.

Startkontingent standard satser pr. renn: 130 kr (8-16 år), 150 kr (junior), 170 kr (senior).
Etteranmelding pr. telefon/sms er mulig frem til fredag. Tillegg ihht. NSF satser. 

NB: Husk lisens! Alle løpere må ha skilisens fra den dagen de fyller 13 år. De som ikke har årslisens, må betale engangslisens til arrangøren før rennet! For løpere 13 – 25 år koster engangslisensen kr 60. For løpere som er 26 år og eldre koster engangslisensen kr 150.

Startkontingent betales etter rennet. Søre Ål IL sender faktura klubbvis.

Ved Corona avlysning refunderes 100% av kontigenten. Ved annen avlysning av rennet vil inntil 50 % av startkontingenten bli innkrevet, jfr. NSFs reglement 214.2.4.
Tidtakingen vil gjort med EMIT-brikker og alle deltakere må benytte brikke. Det vil det bli krevd brikkeleie på kr. 25,-. For de som ikke har egen brikke, vil disse bli utdelt ved start. Sørg derfor for å være ute i god tid slik at starten kan gå som planlagt.

Premieutdeling

Ute på Stadion etter at klassen er imål. 

.