Velkommen til Natrudstilrennet lørdag 12. desember 2020

Sjusjøen Skisenter Natrudstilen

 

Natrudstilrennet 2020 – arrangeres som kretsrenn for Hedmark og Oppland tilpasset covid19 situasjonen. 

 

Søre ÅL idrettslag arrangere sesongåpningen for de yngres her på Sjusjøen og i Natrudstilen lørdag 12. desember 2020.

På bakgrunn av anbefaling fra Oppland Skikrets p.t. vil Natrudstilrennet 2020 være et kretsrenn for utøvere
fra klubber tilhørende Hedmark og Oppland Skikrets, samt løpere som har sitt daglige oppholdssted
innenfor Innlandet fylke, f.eks. skoleelever og studenter, eksempelvis NTG‐elever på Lillehammer. Jevnaker
og Lunner kommune tilhører nå Viken fylke, men alle skigruppene har valgt å bli stående i Oppland
Skikrets. Disse bør få delta ut fra Skikretsens signaler. Begrensningene gjelder både løpere, foreldre og trenere. NB: Gjennomføring av arrangementet med planlagte smittevernregler vil være avhengig av vurdering ogaksept fra kommunelegen i Ringsaker kommune.

Arrangementet er planlagt slik mht. gruppestørrelse og tidsplan

Pulje 1: 8‐14 år: Maks. 125 deltakere, maks. 75 foreldre/trenere/støtteapparat
Innslipp til arena kl. 10, start kl. 10.45.

Pulje 2: 15 år ‐ senior: Maks. 150 deltakere, maks. 50 foreldre/trenere/støtteapparat
Innslipp til arena kl. 12.30, start kl. 13.15.

PÅMELDINGEN ER NÅ AVSLUTTET – Er du på venteliste får du senest beskjed om plass nå søndag 6. desember HER ER OVERSIKT OVER DE SOM HAR FÅTT PLASS OG DE SOM ER PÅ VENTELISTE

FINNER DU I 
Her er det lagt inn «klasser» for:
«Kohort 1: 8‐12 år støtteapparat»
«Kohort 2: 13 år‐ senior støtteapparat»
Begrensningen vil være slik:
8‐12 år: Klubbene kan ha med en voksen pr. 2 løpere.
13‐senior: Klubbene kan ha med en voksen pr. 3 løpere.
NB: Nå, 14 dager før rennet, er kvotene for de to puljene er nådd, og påmeldingen er stengt. Førstemann til mølla gjelder for å komme med til rennet. De som ikke får plass vil kontaktes og avmeldes rennet. 

Det er viktig på forhånd å minne løpere på at de må løst lisens før de stiller til start i rennet.

Her finner du smittevernplanen som nå ligger til godkjennelse i Ringsaker Kommune. 

Ferdige lagposer med startnummer er planlagt å leveres ut klubbvis med selvbetjening utenfor selve startområdet (se kart).  I fjor samlet rennet nærmere 400 løpere. Med årets smittetiltak er maksimalt antall deltagere ca. 270 deltagere. 

Rennkontoret vil bli ivaretatt via telefon/chatte/SMS funksjon. 

 

Langrennshilsen Søre Ål il – leder Håvard Selbæk og rennleder Bjørn Horten

Tøffest uten fluor.

Søre Ål il har vedtatt å bli med i alliansen Tøffest uten Fluor. Vi ønsker derfor å oppfordre alle til å benytte glidprodukter uten fluor først nå her under Natrudstilrennene, men og i fortsettelsen og  i alle skirenn – spesielt i årsklasser til og med 16 år.

Bakgrunnen for klubbens vedtak er følgende:
-Fluor er fordyrende element i en allerede kostbar idrett og hever terskelen for deltagelse i skiidretten. Det gjør også at våre utøvere ikke konkurrerer på like vilkår.
– Fluor er helseskadelig.
– Fluor er miljøfiendtlig.

Langrennskomiteen i Norges Skiforbund vil innføre et fluorforbud i klassene til og med 16 år, men først når det finnes sikre kontrollmetoder som kan identifisere fluor under skiene før start i skirenn. Før helgen vedtok Agder og Rogaland skikrets et forbud mot fluor i glidprodukter for aldersklassen 0-16 år. Vi oppfordrer Oppland skikrets og alle dens medlemsklubber til å følge etter.

Klubbens første arrangement som Tøffest uten Fluor klubb blir Natrudstilrennene. Vi legger ut smøretips her på rennsidene før rennet.